Zapytanie ofertowe nr ZP/240/2018 z dnia 24.01.2019 r. - Promocję PSZOKa (z podziałem na zadania)