Skład osobowy spółki

Stanowiska

Prezes Zarządu
Bogdan Stanek

Główna Księgowa - Prokurent
Anna Nowak - Kwiatek

St. Specjalista ds. osobowych i socjalnych - Prokurent
Iwona Stasiak

Kierownik Zakładu Lasów i Parków
Monika Bulerska - Marszałek

Kierownik Zakładu Cmentarzy i Pogrzebów
Sławomir Kalinowski

Kierownik Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów
Marek Nowak

Kierownik Działu Transportowo - Technicznego
Eugeniusz Szczypek

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Jacek Gąsiorek